Uutta finanssikriisiä ei voi estää

”Tärkein tekijä modernin pankkijärjestelmän epävakaudessa on paperiraha- standardi, jonka olemassaoloa  keskuspankki ja osittaiskassavarantovelvoitteinen luotonanto tukevat.

Todellisessa vapaassa markkinataloudessa ilman keskuspankin olemassaoloa, pankit joutuisivat vaikeuksiin harjoittaessaan osittaiskassavarantovelvoitteista pankkijärjestelmää. Kaikki yritykset tehdä niin johtavat konkurssiin, mikä hillitsee minkä tahansa pankin yritystä lainata ulos ”tyhjästä.”(= luoda rahaa tyhjästä, suom. huomautus)

Osittaiskassavarantovelvoitteinen pankki voi kuitenkin olla tuettuna keskuspankin taholta. Huomaa, että jatkuvalla rahapolitiikan harjoittamisella , eli rahan pumppauksella, keskuspankki varmistaa, että kaikki pankit voivat harjoittaa yhteisesti luottojen kasvua ulos ”tyhjästä” osittaiskassavarantovelvoitteiseen pankkijärjestelmän kautta.

Niin kauan kuin nykyinen rahajärjestelmä säilyy koskemattomana  ei ole mahdollista estää samanlaista finanssikriisiä kuin meillä oli 2007-9.  Uudet tiukemmat pankkien  pääomavaatimukset  eivät voi tehdä niistä enemmän ongelmia ratkaisevia nykyisessä rahajärjestelmässä .”

Frank Shostak

http://mises.org/daily/6483/Capital-Requirements-Wont-Save-Us

Perfecta Free WordPress Theme